Jari Robson "Järkeä järjettömyyteen"

Rahajärjestelmämme säännöt ja näkymät

Olen huomannut, että meillä vallitsee suorastaan sokeus moneen asiaan, mihin meidät on ehdollistettu ja opetettu ylläpitämään. Vaikka me nähdään rahanikn olevan arkinen ja suorastaan itsestään selvä asia meidän elämässä, kuinka moni ymmärtää todellisuudessa, miten koko rahajärjestelmä toimii? Oletko miettinyt, että miksi ylipäätänsä Suomi tai muut valtiot voivat olla niin paljon velkaa? Noh, kohta ymmärrät, sillä tarkoitukseni tässä kirjoituksessa on näitä asioita valottaa.

Pyrin yksinkertaistamaan, vaikka tämä todellakaan ei ole mitään rakettitiedettä, eikä muutenkaan ole soveliasta liittää mihinkään tieteenalaan, vaikka voidaankin sisällyttää osaksi ns. taloustieteitä.

Kokonaisuudessaan rahanluominen on mekanismi, mihin kaikki liittyy; rahajärjestelmämme pankit toimivat vähimmäisvaranto-periaatteen mukaan, missä ne joutuvat pitää kaikista talletuksista tietyn prosenttiosuuden tileillä, mikä meillä Euroopassa on 0-3%. Loput 97-100% pankit voivat käyttää perustana luodakseen uusia lainoja.

Oletetaan vaikka, että joku olisi nyt tallettanut pankkiin 1 000 000€ ja oletetaan pankin vähimmäisvarantovaatimuksen olevan 2%. Tästä 1 000 000€:sta pankin pitäisi säilyttää sen 2%, mikä on rahassa 20 000€ vähimmäisvarantona tilillään ja loput 980 000€ pankki katsoo olevan ylimääräistä varantoa, jota voi käyttää uusien lainojen perustana.

Olisi loogista ajatella, että 980 000€ kirjaimellisesti lähtisi pois siitä 1 000 000€ talletuksesta, mutta niin se ei kuitenkaan mene. Tämä 980 000€ yksinkertaisesti luodaan tyhjästä ilmasta olemassa olevan 1 000 000€:n lisäksi, ja prosessi vain jatkuu samalla tavalla. Teoriassa tällaisessa 2% vähimmäisvarannon talletus-lainaus-syklissä alkuperäinen 1 000 000€:n talletus voi 50-kertaistua 50 000 000€:ksi. Virallisesti ”talletus-lainaus-sykliä” kutsutaan luotonlaajennukseksi. Tällaista pankit voivat tehdä ihan vain sen vuoksi, että on kysyntää lainoille ja on vähimmäisvarantotäyttymykset, mitä voidaan myös kiertää ottamalla laina toiselta (keskus)pankilta.

Tämä tarkoittaa sitä, että rahan/velan määrä maailmalla aina vain kasvaa, kun pankista otetaan lainaa. Vaikka kuulostaa hyvinkin epätodellisesta, näin se toimii USA:n keskuspankin(FED) julkaiseman pankeille tarkoitetun ”Moderni rahan mekaniikat”-sääntökirjan mukaan. Nyt kun eletään virtuaaliaikaa, rahaa ei luoda fyysisesti - nykyään 98% kaikesta maailman rahasta onkin vain bitteinä kovalevyillä.

Tässä ei ole kuitenkaan koko tarina, sillä herää monia kysymyksiä, joista olisi se, että mistä sitten tämä velaksi luotu raha ottaa arvonsa?

Sehän ottaa sen arvonsa olemassa olevasta rahavarannosta - uusi luotu raha suorastaan varastaa oman arvonsa. Näin tavallinen kansalainen menettää ostovoimaansa liikkeellä olevan rahamäärän kasvun johdosta; rahan arvo alenee ja niin yleisesti eri hyödykkeiden hinnat nousevat. Tämä on inflaatiota, mikä on rakenteellinen osa koko rahajärjestelmää – voisi sanoa, että tämä inflaatio on suorastaan piilossa oleva ja ikuisesti kasvava yleinen vero, joka kohdistuu pahiten vähäosaisiin. Harvoin palkat ja tuet pysyvät inflaation tai muutenkaan erilaisten korotuksien tahdissa; pelkästään asuntojen hinnat nousevat laajalti paljon nopeampaa tahtia kuin kulutusvoima. Tähän inflaatioon on toki myös muita tekijöitä, mutta perimmäinen syy on kuitenkin rahavarannon kasvattaminen.

Inflaation ja rahavarannon jatkuvaan kasvuun liittyy vielä hyvin olennainen asia, joka on korko. Eli aina kun pankki laittaa rahaa liikkeelle lainaamalla, tähän lainaan sisältyy korko-osuus. Kun mietitään, että kaikki raha on pankkien liikkeelle laskemaa ja ne vaativat myös korkoa, mistä olemassa olevasta rahasta tämä korko maksetaan?

Korko-osuutta ei ole rahana olemassakaan! Tämä tarkoitta sitä, että kierrossa tulee aina olemaan vähemmän rahaa, mitä pankeille ollaan velkaa. Eli jos kaikki olemassa olevat velat maksettaisiin pois, ei olisi kierrossa senttiäkään, mutta silti pankeille oltaisiin velkaa triljoonia - tämä näkyy arjessa siinä että kaikki ovat kaikille velkaa. Korot myös aina kasvavat, jolloin koron kasvu myös pakottaa pankit ikuisella syötöllä luomaan lisää rahaa kiertoon, koska lisääntyvä korko-osuus tuo ikuisen puutostilan rahasta pitäen sen omalta osin niukkana. Kun raha on niukkaa, tämä pakottaa meidät ikuisesti kilpailemaan siitä toisiamme vastaan, yksilö, yritys ja valtio tasolla, koska emme halua olla osana sitä porukkaa, joka saa velan niskoilleen. Jos ei kyetä saada sitä rahaa joltain toiselta ja muualta, tuolloin joudutaan maksamaan omasta kiinteästä omaisuudestaan. Eli tyhjästä luodulla rahalla pankit saavat kiinnityksen ihmisten todelliseen varakkuuteen ja tämän pankit tulevat loppupeleissä saamaankin.

Tämä kokonaisuus saattaa näyttää vielä vähän hämärältä, mutta kun käsittää tämän mekanismin laajuuden, voidaan todeta ihmisen köyhyyden, yrityksien konkurssien ja valtioiden kaatumisien olevan rakennettu tähän järjestelmään, ja ne ovat väistämättömiä; velka kasvaa jatkuvalla syötöllä ja sen joku tulee aina saamaan osakseen, kunnes monopolimaisesti on vain yksi pelin ”voittajana”. Ihmisellä ei ole varaa olla osallistumatta tukemaan tätä kokonaisuutta, koska tuolloin ihminen vain syrjäytyisi yhteiskunnasta – muutenkin ihminen on vain sopeutuja, milloin tällaisetkin asiat vain omaksutaan ilman suurempaa ihmettelyä, ja samaan voidaan linkittää uskonnot, vanhempien arvot yms.. Jos jostain syystä ei sopeuduta, ihminen on aikalailla tuomittu elämänä köyhyydessä. On suunniteltua, että tämän niukassa olevan rahan saa vain työtä tekemällä, tuolloin meille suurin arvo on myös saada työpaikka sekä valtion ajavan politiikkaa, mikä luo niitä. Yhtälailla poliitikot vain ylläpitävät olemassa olevaa, mikä on niiden tehtävä, ja harva sielläkään oikeasti ymmärtää tämänkin kokonaisuuden vaikutuksien laajuutta.

Voi suoraan todeta tämän maailmanlaajuisen rahajärjestelmän suurimmaksi osaksi yksin selittävän olemassa olevan köyhyyden ja nälänhädän. Kun ymmärtää nämä säännöt, rahajärjestelmää parhaiten kuvaa globaali pyramidihuijaus, koska toimiminen suorastaan vaatisi sen, että ikuisesti ja etenkin kasvavalla syötöllä syntyisi ihmisiä ottamaan velkaa. Jos tällaista ikuista ”kehitystä” tällä rajatulla maapallolla ei tapahtuisi, koko markkinatalousjärjestelmä ei kykenisi toimimaan ja näin kaatuisi.

Voikin kysyä, että miksi sitten valtiot pysyvät tällaisessa järjestelmässä?

No puolustaa voi toki monella tavalla ja voi rehellisestikin sanoa, että on todella hyvä keino hallita ihmisen käyttäytymistä maan päällä. Onhan se loogisestikin järkevää, että pyritään valjastamaan koko kansa mahdollisimman tehokkaasti ja ohjaamaan kansan käyttäytymistä haluttuun suuntaan.

Kuitenkin tällä on todella lyhyt tulevaisuus, sillä ikuiseen talouskasvuun perustuva ajatusmalli ei toimi rajallisessa maapallossa. Myös koko järjestelmä ajaa vain rikkaiden etua ja köyhät jatkavat köyhtymistään, mikä kuilu vain jatkaa kasvuaan.

Se on muuten todella vaikea nähdä koko rahajärjestelmän viallisuus, koska ongelmat eivät vielä ole niin näkyviä meidän yhteiskunnassamme muuten kuin nyt leikkaus-säästö ja tehostamistoimenpiteitä, eikä meitä opeteta sen toimintaa missään! Itsekin vasta opin aikuisena internetistä, koska halusin ymmärtää.

Enkä ehdota, että mentäisiin takaisin oravannahkoja vaihtamaan, vaan muuttamaan koko rahajärjestelmän rakenteet uusiksi. Itseäni paljon viisaammat ihmiset ovat kehittäneet vaihtoehtoisia rahajärjestelmiä, mitkä ajaisivat tosissaan koko väestön etua. Ensiksi toki meidän pitää syvällisesti ymmärtää nykyisen mallin viallisuus, jotta kyettäisiin edes miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Jos miettii jotakin vaihtoehtoja, ehkä kaikkein järkevin olisi tällä hetkellä Blockchain-teknologiaan perustuva kryptoraha, missä ei olisi mahdollista olla mitään korkojakaan, mitä kautta ei olisi tarvetta luoda sitä ikuista vajetta, mikä laittaa meidät kilpailemaan toisiamme vastaan – ei olisikaan myöskään rakenteellista konkurssien luojaa. Tämä avaisi myös mallin perustulolle, milloin ihmisen tulot eivät olisi sidottuna työhön – voitaisiin päästä ”palkkaorjuudesta” eroon.

Näen kokonaisuudessaan tämän tilanteen, että me kaikki olemme syntyneet laatikkoon, missä olemme viettäneet koko elämämme ja se on sitten ollut koko tuntemamme maailma. Näemme vain laatikon seinämät ja laatikon rikkoutuessa, pyrimmekin paikkamaan sitä sisältä päin. Emme myöskään uskalla rikkoa sitä tuttua laatikkoa, koska pelkäämme rikkovamme koko maailmamme, vaan tyydymme ylläpitämään sitä. Niin kauan kuin pysymme sisällä, olemmekin ikuisesti tuomittuja tietämättömyyteen laatikkoon kohdistuvista ulkoisien voimien vaikutuksesta ja sen todellisesta rakenteellisen kestävyydestä.

Jos emme halua antaa minkään talousahdingon romahduttavan valtiotamme, Suomen kannalta olisi tuolloin tärkeää, että tiedostetaan rakenteelliset viat, jotta tarpeeksi ajoissa pystyttäisiin aloittamaan suunnittelu ja mahdollisesti jopa siirtyminen toisenlaiseen malliin, mitä mahdollisesti pyrkisi rakentamaan nykyisen rinnalle tavallaan pakotieksi, mikä tässä vaiheessa varmasti kuulostaa hyvinkin oudolta. Ainakin vastaava suunta olisi looginen, jos haluamme estää maatamme joutumasta lamaan, minkä kokoa me ei olla ikinä aikaisemmin todistettu, sillä tämän toiminnan rajat ovat jo näkyvissä. Tämän vuoksi tässä ajassa puhuminen ja tiedon levittäminen on tärkeintä, mitä pystymme tekemään.

Jos tietoisuus ei leviä, pelkäänpä, ettei me kyetä ajoissa sopeutumaan, mikä aiheuttaisi vain tarpeetonta kärsimystä ja kuolemaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Markku Nieminen

Nykyinen järjestelmä toimisi ainakin tyydyttävästi jos poliitikoilta vietäisiin oikeus velanottoon ja siirryttäisiin kommunismista markkinatalouteen jolla taas tarkoitan nykyisen käytännön jossa keinottelijoiden tappiot maksatetaan veronmaksajilla lopettamista. Pankkien vakavaraisuuskin saisi olla nykyistä Baselia suurempi.

Toki johonkin hyödykkeeseenkin sidottu valuutta toimisi. Vaikkapa energiaan.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Hyvä kirjoitus tärkeästä asiasta.

" Eli olemassa olevaa ”raha-allasta” kasvatetaan riippumatta eri hyödykkeiden kysynnästä. Rahaahan luodaan liikaa verraten hyödykkeiden kysyntään ja näin syntyy inflaatiota."

Tuon inflaation näen itse vähän toisin.

Rahaa siis syntyy velkana. Miksi velkaa otetaan? On tarve, eli kysyntä johonkin. Mikäli kysyntää johonkin tuotteeseen on liikaa, mutta tuotetta ei ole riittävästi tarjolla, tai tuotteen tekijällä on mahdollisuus "pihdata" tuotantoa hintojen nostamiseksi (tuotanto harvojen käsissä), niin tuon kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta johtuu inflaatio.

Käyttäjän jarirobson kuva
Jari Robson

Toimituksen poiminnat