Jari Robson "Järkeä järjettömyyteen"

Työllisyys - onko se tarpeellista?

On maanantaiaamu ja kello pärähtää soimaan - alkaa aamutoimet ja valmistautuminen töihin. Matkalla mietitään tulevaa päivää ja odotetaan jo taas viikonloppua. Jotenkin tiedetään edessä olevan varmasti samanlainen päivä kuin aina ennenkin pienin vivahtein. Työ on ajan kanssa muuttunut hyvinkin helpoksi, mitä kautta myös alkanut maistumaan purukumilta, mitä on jyystänyt monta tuntia.  Lähtiessään kuitenkin aina mielellään jäisi vain kotiin rentoutumaan, mutta työ vapaan tahdon sijasta määrää käyttäytymisen, kun ilman sitä ei voisi olla.  Työkin välillä saattaa olla perseestä, jos tulee paljon kuraa niskaan syystä tai toisesta, mutta voittaa monet muut hommat, mitä nyt keksiikään ajatella. Hyvinä puolina ainakin pääsee perhettäkin taas hetkeksi karkuun, hauskoja työtovereita näkemään ja läppää heittää, mikä omalta osin tekeekin siitä siedettävää ja jotenkin nautittavaakin.

Hyvin harva ihminen kuitenkin tekee tosissaan sellaista työtä, mitä rakastaa tehdä - oikeastaan me vain ajaudutaan erilaisiin ammatteihin elämän myötä. Unelma-ammattikin saattaa muuttua monesti vuosien varrella ja monesti aikuisenakaan emme varmasti tiedä, mitä haluaisimme tulevaisuudessa tehdä. Sitä sitten ihminen päätyy tekemään sellaista työtä, mistä jotenkin tykkää ja viihtyy, mutta tekee sitä oikeastaan pakosta, jotta vaan saa sen jokapäiväisen leivän pöytään.

On niitä unelmiakin; oma talo, leppoisat eläkeajat tulevaisuudessa ja lasten parempi tulevaisuus, joiden eteen sitten nähdään suorastaan tarve tehdä kunnolla töitäkin. Tässä maailmassa ihmisen ollessa niin sanotussa ”unelma-ammatissa”, tuskinpa hän sitä tulisi pitkään tekemään, jos siitä ei saisi palkkaa/rahallista hyötyä. Oikeasti unelma-ammatti ihmiselle on se, mitä hän tekisi ilman mitään vastineita. Eli ”unelma-ammattikin” koostuu hyvin monesta osatekijästä, mutta raha on kaikessa aina se pääasia, koska erittäin harva ihminen tekisi edes töitä, jos hän ei saisi siitä palkkaa, mitä ilman ei voitaisi ylläpitää nykyisenlaista elämää, mihin on tottunut. Minimipalkkaiselle se tarkoittaa usein sitä, ettei ilman työtä pystyisi täyttämään itselle eikä perheellensä elämisen perusedellytyksiä.

Yrityselämässä sitten, kun ihminen on alistunut palvelemaan jotain yritystä, ei hän enää olla itsenäinen vaan hänen on omaksuttava yrityksen säännöt ja arvot sekä noudatettava niitä. Kun kaikkien yrityksien tarkoitus on tehdä voittoa, on jokaisen työssäkäyvän myös sitouduttava tähän tavoitteeseen ja ylläpitämään tähän johtavaa käyttäytymistä, jos haluaa pitää työpaikkansa ja muutenkin ”menestyä” työelämässä. Sama sitoutuneisuus pätee ihmisiin toimitusjohtajaa myöten, koska ei siinäkään asemassa voi esim. saada sellaista omatunnon puuskaa ja pyrkiä vastuulliseen toimintaan, mikä ei olisi taloudellisesti kannattavaa, sillä muutenhan hänet vaihdettaisiin yrityksen omistajien toiminnasta johonkin toiseen henkilöön, joka tekisi sitä voittoa ja tulosta, mitä ihmiseltä odotetaankin. Ihmisen tarkoitus siis työelämässä on rikastuttaa yritystä, sen omistajia sekä sijoittajia, jonka palvelukseen ihminen on päätynyt – yritys ei kannusta ihmistä olemaan vastuullinen. Eli jo pelkästään ihmisen omaa etua ajatellen, on hän ehdollistettu ajamaan yrityksensä parasta, mikä hyvinkin paljon säätelee käyttäytymistä, mitkä ovatkin näkymättömiä kahleita, joita me emme välttämättä edes tiedosta.

Eihän yksittäisellä ihmisellä ole hirveästi vaikutusvaltaa tähän liittyen, ja paras vaihtoehtokin näyttäisi vain olevan sopeutuminen sekä muun virran seuraaminen, sillä vastavirtaan uimista ei yleisesti ottaen katsota olevan järkevää – ehdyttää voimat todella nopeasti. Jos ei myöskään sopeuduta ympäröivään maailmaan, oma elämä tulisi tuolloin olemaan paljon tiukempaa ja köyhempää. Siis käytännössä jos ei alistu tällaiseen ”palkkaorjuuteen”, on ihminen aikalailla tuomittu elämään köyhyydessä ja vailla mitään suurempaa taloudellista liikkuvuutta – harvemmin ne minimipalkkaiset työtkään antaa pahemmin sitä liikkuvuutta, mutta tärkeimpänä ihmisen onkin pysyä jokseenkin tyytyväisenä.

Jos ihmiset kykenisivät rikastua työtä tekemällä, olisi pian puute tarvittavasta työvoimasta. Näin ollen, jos joku miettii omaa tai ylipäätänsä ihmisen tarkoitusta maan päällä, tarkoituksemme on olla töissä, on se työ sitten mitä tahansa. Tämä ihmisen tarkoitus siis pätee vain tällaisessa markkinatalouden mallissa.

 

Teknologinen työttömyys

Hiljalleen me kuitenkin noita työpaikkoja menetämme, emmekä pahemmin tiedosta syytä. Tämä ympärillä oleva ja lisääntyvä työttömyys, on aikalailla seurausta tehokkuuden lisääntymisestä, mikä on teknologian kehittymistä. Suomessa 1920-luvulla 70% koko työväestä oli töissä maatalouden puolella, kun nykyään siinä on enää noin 4%. Kuitenkin kokoajan joudutaan ”keksimään”/ luomaan uusia työpaikkoja, kun vanhat häviävät alta.  Teollisuus oli hetken se suurin työllistäjä, mutta hiljalleen kehityksen myötä vain poistaa ihmisiä tältä alalta, mikä sitten on näkynyt kaupan-, palvelualojen nousuna, missä nykyään noin 70% työväestä. Kuitenkin olemme jo siinä pisteessä, että nämäkin alkavat hävitä teknologian kehittymisen myötä. Kysymyksenä sitten olisi, että mitä sitten keksitään näiden tilalle?

Toki myös yritykset harrastavat sitä, että ne vievät tuotantonsa ulkomaille, missä ihmiset tekevät sitä murto-osasta siitä rahasta, mitä täällä Suomessa se tehtäisiin ja tämähän myös vähentää niitä työpaikkoja. Muutenkin tämä nykyinen talouden kurimus laittaa yrityksiä vähentämään työntekijöitä ja tehostamaan toimintaansa säilyttääkseen vain kilpailukykynsä ja tämäkin kyllä näkyy työttömyysluvuissa.

Kuitenkin nykyään jatkuvasti koneellistetaan ja automatisoidaan töitä, missä aikaisemmin on tarvittu ihmistä. Koneet tunnetusti tekevät työt paljon tehokkaammin, tauoitta, ympärivuorokautisesti, tarkemmin, ilman inhimillisiä virheitä ja palkkaa, joten yrityksille tämä varsinkin on luonteva suunta ja järkevä sellainen. Kuitenkin talousjärjestelmämme kannalta on erittäin väärä suunta, koska hyvinvointimme on täysin riippuvainen siitä, että suurin osa kansasta pysyy töissä. Tämä suoraan kertoo sen, että koko talousjärjestelmä tarvitsee tehottomuutta(ihmisen tekemää työtä).

Tämäkin työttömyys ja työttömyyden uhka stressaa hyvin paljon ihmistä, koska useinkin oma sekä perheen hyvinvointi on täysin riippuvainen siitä, että saa säännöllisesti sen palkan. Monen ihmisen identiteettikin osittain rakentuu hänen tekemänsä työnsä ympärille ja tämän menetettyään ihminen voi kadottaa osan itseään. Ainakin lisää altistumisriskiä monelle negatiiviselle asialle; kuten stressille, masennukselle, ylipainolle, sortumista eri päihteiden käyttöön sekä muihin asioihin, mistä voisikaan saada hetkellistä hyvänolon tunnetta tuntemaansa olotilaansa. Meillä onkin vääristynyt kuva, että ratkaisuna näemme tarvitsevamme yhteiskuntaan lisää työpaikkoja, jotta ei jäätäisi ainakaan työttömäksi, eikä edes kyetä näkemään sitä, mihinkä tämä koneellistaminen meille mahdollistaisi!

Muutenkin yleistäen syytetään ulkomaalaisia työpaikkojen viemisestä, joihin aletaan suhtautua omalta osin siksikin negatiivisesti, kun ajattelemme sen olevan uhaksi omille työpaikoille. Pienessä kuplassamme sitten halutaankin aina kuulla, että luvataan lisää työpaikkoja, koska näemme sen olevan tie yksilölliseen hyvinvointiin, missä muuten kukaan ei ole väärässä.

Voi vielä olla vaikeasti nähtävissä, että tämä ”työssä oleminen palkkaa vastaan” on hyvinkin vanhentunut malli hyvinvointiin, koska tuo teknologinen kehitys ei ole kuitenkaan ollut niin nopeaa, että olisi helposti rekisteröitävissä. Mallimme ei myöskään ole sopeutuvainen tälle kehitykselle, vaan vastakkaisesti tarvitsee sen ihmisen siihen työpaikkaan, että suorastaan olemassaolo tarvitsee sen, ettei ollenkaan yhteiskuntana kehityttäisi! Mallimme näin ollen hidastaa ja pyrkii estää meitä kehittymästä ihmisinä sekä kokonaisuutena yhteiskuntana.

 

Yritettäisiinkö oppia muutenkin kuin aina vaan kantapään kautta?

Tässä hiljattain huomasin, ettei Suomen päättäjissäkään näytetä keksivän mitään muuta keinoa työpaikkojen lisäämiseen kuin verovähennyksillä rohkaistaan yritykset työllistämään enemmän, mikä on älytöntä, sillä yritys viime kädessä palkkaisi ihmisiä! Kaikki yrityksien saamat verovähennykset näkyvät aikalailla vain voittoina niiden omistajien tileillä. Yrityksillekin on myös vain luontevaa toimintansa tehostamiseksi poistaa ihmisen tarve työstä. Oikeastaan silloin vain palkataan lisää, kun halutaan laajentua. Usein kuitenkin laajentuminen tarkoittaa toisen kilpailevan yrityksen pienentymistä, kun kuitenkin samasta kulutusvoimasta kilpaillaan. Verojärjestelyillä kositaan myös suuryrityksiä tulemaan Suomeen suorastaan varastamaan luonnonresurssit ja siinä sivussa tuomaan ehkäpä tuhansiakin työpaikkoja lisää, mutta mitä sitten tehdään, kun ei ole enää resursseja, mitä hyödyntää? Olisi järkevää katsoa toimintaa paljon pidemmälle kuin vain nähdä nykyhetki tai seuraava vuosi. Pitäisikin kokoajan tieteellisesti tutkia tulevaisuuden näkymiä mahdollistaakseen sen, että näkisimme kaikki mahdolliset ongelmat ajoissa.  Kun vertaa nykyiseen, tämäkin talousahdinko näytti tulevan yllättäen jostain puskista, vaikka oli täysin nähtävissä, jos oikeita trendejä seuraisi.

Saa nähdä, milloin me nähtäisiin omaksi eduksemme siirtymistä sellaiseen talousjärjestelmään, joka tukee juurikin sitä suuntaan, mihin maailma näyttäisi nyt jo menevän. Eli luotaisiin talousmalli, mikä tähtäisi aina vaan pienempään työllisyysprosenttiin ja automatisoinnilla pyrittäisiin vapauttamaan ihminen tekemästä turhia töitä, joita nykyään teemme vain elääksemme ja jotka ovat vain nykyään olemassa tämän jatkuvaan talouskasvuun perustuvan talousjärjestelmän vuoksi. Tätä teknologiaa ja sen tuomaa ennennäkemätöntä tehokkuutta hyväksikäyttämällä olisi mahdollista tuoda elämän perusedellytykset ihmiselle ilmaiseksi; vaatteet, ruoka, asunto, koulutus ja sähkö sen sijaan, että nykyään teemme työtä, jotta saamme ne täytetyksi. Eli teknologialla olisi mahdollisuus saada ihmisen elämä monelta osin yltäkylläiseksi ja valtion tarkoituksena voisi olla pyrkimys tehdä ihmisestä aina vain vapaampi toteuttamaan itseään. Jos tuollainen olisi suunta, valtio ja kansa olisivat loogisesti ajattelen paljon terveempää, kun esim. silloinhan köyhyys vähentyisi radikaalisesti tai katoaisi kokonaan. Muutenkin on todistettu, tasa-arvoisemmassa ja vapaammassa maassa, ihminen on älykkäämpi ja innovatiivisempi, millä ei voi olla kuin positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Kouluista ja oppilaitoksistakin voitaisiin tehdä myös sellaisia, missä opetettaisiin muutakin kuin vain kouluttamaan ihminen tiettyyn työhön ja myös laajemmin lisää tietoisuutta kuin vain siihen pisteeseen, että ihminen on tarpeeksi valmis hyppäämään työelämään. Mikäs sen järkevämpää kuin tehdä lapsistamme aina viisaampia, mitä itse olemme? Tähänkin yhteiskuntaan sopeutuminen vaatii 12 vuotta koulua, ettei se tapahdu ihmiseltä automaattisesti. Noh, kuitenkin voitaisiin miettiä tietä toisenlaiseen talousmalliin, mikä oikeasti tähtäisi yhteiseen hyvään ja koko kansan hyvinvointiin.

Jos tähän suuntaisiin mentäisiin, talousjärjestelmän tarkoitus ei olisi talouskasvu tai edes voiton tekeminen ja näin se olisi käytännössä tämän ikuiseen talouskasvuun ja kilpailuun perustuvan kapitalistisen ajatustavan loppu. Saa nähdä, milloin olemme tarpeeksi valveutuneita, että alettaisiin ottaa askelmia tähän suuntaan.

Ehkä vielä yleisesti nähdään, että tämä talousjärjestelmä ajaa meidän hyvinvointia - kieltämättä tämä on kyllä hyvä tapa vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja ohjata sitä haluttuun suuntaan, kun kaikki vielä näyttäisi jotenkin toimivan. Vaikeaa olisi irtautua suoraan ilman toisenlaista pohjaa, kun kaikin tavoin ihminen on täysin ehdollistettu palvelemaan tätä järjestelmää oman selviytymisensä vuoksi juurikin olemalla töissä. Tästä ei olisi siis mahdollisuus ihmisillä nyt suoraan hypätä pois, mutta tulevaisuudessa toivottavasti, jos valitut poliitikot lähtevät tekemään muutosta sisältäpäin. Tämä kuitenkin vaatii paljon muutoksia meissä jokaisessa ja varsinkin tiedot ongelmista pitää saada mahdollisimman monen ihmisen tietoon. Historiakin on monesti näyttänyt, että poliitikot kyllä taipuvat kansan enemmistön edessä, koska muutoin se olisi niiden poliittisen uran loppu.

Ehkä ei vielä nähdä muitakaan vaihtoehtoja, koska kukaan ei vielä ole tuonut sellaisia esille. Vaikeahan se on lähteä kyseenalaistaa nykyistä talousjärjestelmää, johon me kaikki olemme syntyneet ja omaksuneet sen totuutena ja tienä, miten koko sivilisaation kuuluisi pyöriä. Yhtälailla emme juurikaan lähtisi kyseenalaistamaan uskontoa, johon meidät on koko ikämme kasvatettu, jos emme olisi ikinä kuulleet vastakkaisia näkemyksiä tai muista uskonnoista mitään.

Meidän nykyistä talousjärjestelmää ei ole kunnolla haastettu ja sen toimivuus ei todellakaan pitkällä aikavälillä ole kestävää. Tämän luulisi kuitenkin olevan tieteellisesti tutkittu kestäväksi ja toimivaksi, kun tämän toimivuudesta suurin osa maailman väestöstä ovat riippuvaisia. Tieteellisesti ajatellen: kaikkien järjestelmien toimivuus tulisi tieteellisesti testata ja ylikuormittaa varmuuden vuoksi rajojen selvittämiseksi, ennen kuin ne laitetaan käytäntöön.

Järkevässä sivilisaatiossa me juurikin lähdettäisiin tieteellisti tutkimaan ja matemaattisesti laskemaan, miten tällaisen talousjärjestelmän voisi luoda. Tiede on ainoa, joka kertoo totuuden ilman mielipiteitä tai uskontojen tuomia vaikutteita, sillä tiede on täysin puolueeton. Eli tiede testaa kaiken ja tuo nämä löydöt kaikille esille. Tutkimukset ja laskelmat voi kuka tahansa tiedemies myös itse testata ja päätyä sitten myös samaan lopputulokseen, vaikka hänen arvot ja mielipiteet elämästä olisi hyvinkin erilaisia. Tiede on siis ainoa asia, johon voi luottaa, sillä se ei valehtele, eikä sillä ole egoa.

Tieteeseen perustuen luulisikin meihin jokaiseen ihmiseen vaikuttavan talousjärjestelmän toimivan, koska luonnollisesti haluaisimme sen olevan toiminnaltaan mahdollisimman pitkäikäinen. Se olisi myös mahdollinen tie globaaliin hyvinvointiin. Kuitenkaan mitään järjestelmää ei tulisi pitää ikinä ikuisena ja ainoana oikeana, milloin se olisi suunniteltu myös myös joustavaksi, sillä ajat ja teknologia kokoajan muuttuu ja aina aiemmin tehdyt laskelmat voidaan todistaa vääriksikin. Kun tieteellä ei ole egoa, se on tuolloin aina itseään korjaava.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jarirobson kuva
Jari Robson

Kiitos kommentista!
Ei riitä kaikille ei. Vielä ei ymmärretä, että jos meillä menee hyvin, toisilla on pakko mennä huonommin. Kun otetaan se tosiasia esille, että maailmaan rikkauksista 40% on yhden prosentin rikkaimman eliitin omistuksessa ja kun yli kolme miljardia ihmistä elää alle kahdella eurolla päivässä, voidaan todeta nykyisen järjestelmän ajavan vain tiettyjen luokkien etua. Olemme täälläkin oikeastaan orjia, sillä olemme todellisuudessa vain yhtä vapaita kuin mitä meillä on kukkarossa ja tilillä rahaa. Melkeinpä kaikki olemassa olevat ongelmat kohdistuu meidän rahajärjestelmään ja koko järjestelmän perustukset täytyisi kokonaan korjata tai vaihtaa koko paska tyystin toisenlaiseen järjestelmään, jos haluamme ikinä laajamittaisemmin nykyisenlaisen käyttäytymisemme muuttuvan. Tossa linkki hyvään videoon, miten meidän rahajärjestelmä toimii. Suosittelen sen katsomista, jos et entuudestaan ole vastaavaa nähnyt :)

http://www.youtube.com/watch?v=Hax_UwfExks&list=PL...

Ihmiset kyllä vapaaehtoisesti haluisivat panostaa yhteiskuntaan ja olla osana sitä, joka tosissaan ajaisi heidän yhteistä hyvinvointia. Kyllä töitä varmasti riittäisi jokaiselle halukkaalle, mutta työpäiviä olisi viikossa varmasti vähemmän ja työajat lyhyempiä. Jos koko koulutusjärjestelmän lähtisi uusimaan, missä ihmiset paljon vapaammin pääsisivät oppimaan haluamiaan asioita, he varmasti lähtisivät paljon innokkaammin kehittämään yhteiskuntaa positiivisella tavalla, eikä olemaan vain osana sitä tai kapinoimaan sitä vastaan. Pitäisi vain tapahtua muutoksia meidän nykyisissä arvoissa ja käyttäytymisessä ja tämän saamiseksi tärkein asia on ensiksi tiedostaa ympärillä olevat todelliset viat ja ongelmat ja sitä kautta on sitten mahdollisuus lähteä niihin puuttumaan ja lopulta muuttamaan.

Koneellistamista ei pitäisi nähdä uhkana, vaikka ne vievät työpaikkamme. Pitäisi nähdä se mahdollisuutena, jota hyväksikäyttämällä voisimme tehdä elämästämme yltäkylläistä. Nykyäänkin kun elämme niukkuudessa, niin meillä on tarve jokainen omistamiseen, sillä haluamme pitää sen itselle saatavana. Pystyisimme kaikista asioista, mitä nykyään omistetaan tekemään jokaisen saataville. Eli käytännössä laajentaa kirjasto-ajattelua muihin alueille. Ihminen omistaa autonkin, koska tarvitsee sitä elämässään, mutta sitäkin ihminen käyttää ehkä keskimäärin kaksi tuntia päivässä työmatkoihin ja muihin asioihin ja lopun aikaa sekin vain istuu parkkipaikalla. Sama juttu pätee myös urheiluvälineisiin, työkaluihin, mökkeihin yms. Eli tällä tavoin voisimme kaikista tuotteista tehdä parhaita mahdollisia ja tuoda ne jokaisen saataville, ja tämähän toiminta olisi erittäin energia- ja resurssitehokasta; vähentäisi saasteita, ruuhkia, turhia yrityksiä ja työpaikkoja yms.

Olemme kyllä hyvin riippuvaisia monestakin tekijästä ja ensimmäisenähän pitäisi erota eurosta, jos haluaisimme tehdä maan sisällä todellisia muutoksia. Yhtenä yksinkertaistettuna vaihtoehtona; esim. valtio voisi ottaa itse haltuun rahan liikkeellelaskun(luoda oman rahan) ja näin alistamaan pankit valtion tarjoamaksi palveluksi, kun nykyään ne ovat yksityisiä yrityksiä ja suurimmalti osaksi vapaita harjoittamaan erittäin kyseenalaista toimintaansa. Rahan arvo voisi olla esim. kiinteää perustuen jalometalleihin. Näin myös pankit joutuisivat toimimaan 100% vähimmäisvarannon mukaisesti. Eli ne ei voisi luoda rahaa enää tyhjästä, eikä pankeilla olisi enää koronperintäoikeuttakaan ja korkohan on se tekijä, että me kokoajan joudumme luomaan lisää rahaa tyhjästä kattamaan tämän maailmalla kasvavan korko-osuuden, mitä ei olla rahan luotu järjestelmään. Eli ei olisi enää inflaatiotakaan(rahan ostovoiman heikkenemistä) olemassa, mikä juurikin suurimmaksi osalta johtuu kierrossa olevan rahan/velan määrän kasvamisesta (uusi luotu raha/velka ottaa arvonsa olemasta olevasta rahasta). Ei olisi olemassakaan mitään veroja, sillä valtion itse pystyisi päättämään siitä, että kuinka paljon rahaa on kierrossa ja pitämään valtion palvelut aina niin hyvinä kuin ikinä haluaisikaan. Jos kierrossa on liikaa rahaa, voisi valtio esim. vuoden ajan vaatia 1% veroa kansalta. Jos on taas liian vähän rahaa kierrossa, voisi valtio laittaa rahaa kiertoon nostamalla hetkellisesti tukien/palkkojen määrän tai aloittavan vaikka rakennusprojekteja yms. Keinoja on monia ja erilaisia välivaihe-järjestelmiä on varmasti käytävä läpi, missä on myös raha olemassa. Ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa emme tarvitsisi rahaa ollenkaan, kun pystymme koneellistamisella ja teknologialla tekemään ihmisen elämästä täysin yltäkylläistä ja tuolloin palkitsisimme ihmisen tekemän työn jollakin muulla järkevämmällä tavalla.

Kun puhutaan teknologiasta ja ihmisen kekseliäisyydestä, niin keksintöjen ilmestyvyys on käsikädessä sen kanssa, kuinka tasa-arvoinen valtio on. Ei ole olemassakaan keksintöä ilman sitä, että se ei olisi ottanut vaikutteita jostakin muusta keksinnöstä, tutkimuksista tai asiasta ja näihin eri tiedemiehet ovat käyttäneet tuhansia tunteja omaa aikaansa ja hekin ovat saaneet kaiken sen tietonsa sen ajan ympäröivästä maailmasta. Kaikki mitä meillä on nykyään, ovat perua tuhansien vuosien ihmisten ajatustyön tulosta. Eli mikään yksittäinen valtio tai ihminen ei voi sanoa täysin keksineensä jotakin aivan uutta. Kaikki mitä me tiedämme nykyään ja mitä keksintöjä meillä on, olemme siitä velkaa niille, jotka ovat ajatuskykymme saanut sille tasolle, että olemme juurikin keksineet jotakin uutta. Olemme siis kaikki velkaa toisillemme ja mikäs parhaiten palvelisi ja kehittäisi meitä yhteiskuntana, kun kaiken tiedon jakaminen.

Jos haluamme käytännössä lähteä järjestäytymään ja optimoimaan yhteiskuntaa seuraavalle tasolle, niin tiedot nykyjärjestelmän kestämättömyydestä ja muista vioista ja ongelmista täytyy ensiksi saada ihmisten tietoon ja tärkeintä tuoda myös ajatuksen juurta erilaisista mahdollisuuksista ja toisista teistä. Jos ei tarjota mahdollisia ratkaisuja, ihmisten tästä saamaa raivoja/turhautumista/energiaa ei voida fokusoimaan järkevään suuntaan. Muutenhan olisimme samanlaisia, mitä nähdään nyt Egyptissä. Vaadittaisiin muutosta, mutta todellisuudessa emme keksi, mitä laittaa tilalle. Nähdään vaan, että yhden ihmisen vaihtaminen mukamas olisi ratkaisu ympärillä oleviin ongelmiin. Paras tiedon levittämiseen voisi olla suomenkielisten ”dokkareiden” tekemistä youtubeen ja levittämän niitä kaikilla mahdollisilla kanavilla.

Ei olisi pahitteeksi, jos eduskunnassa olisi ihminen, joka kokoajan toisi näitä asioita esille. Tällä tavoin medianäkyvyys olisi erittäin suurta ja tieto saavuttaisi nopeammin ihmiset, sillä suurenhan osan kansan saamasta tiedosta on peräisin vain valtamediasta. Itellä ei ole mitään käytännön kokemusta tai selkeää kuvaa siitä, miten kaikki voisi lähteä etenemään, mutta se kyllä tultaisiin näkemään, kun ja jos huomataan sellaisen toisen suunnan ajavan meidän etua vallitsevan järjestelmässä pysymisen sijasta.

Itehän tässä kirjoittelen ja toivon ”herättäväni” ihmisen jos toisenkin näillä jutuilla, joka sitten lähtisi myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan asioihin ja niin lähtisi ehkä jopa asiat kertautumaan 1>2>4>8>16>32 jne. Itellä on edessä silmänkantamattomiin asioita, mitä voisi vielä oppia, jos pystyisin näistä asioista paljon selkeämmin selostaa ja tuoda ihmisille esille. Näen juurikin erittäin tärkeäksi kirjoittaa ja puhua näistä, sillä uskon tulevaisuuden olevan melko synkkää, jos me emme muuta toimiamme.. mutta totisesti, kukin omalla tavallaan :)

Haha, tulipas vähän tekstiä.. sori :P

Käyttäjän Juutikka kuva
Jouni Juutikka

Jos vaihdonväline olisi kytketty esim kultakantaan ja valtiolla olisi oma pankki ja valuutta niin miten uutta rahaa syntyisi järjestelmään? Miten tämä eroaisi sitten nykyisestä markkinataloudesta jossa pyritään voiton maksimointiin?

Käyttäjän jarirobson kuva
Jari Robson

Jos raha esim. perustuisi kultaan, eihän sitä rahaa syntyisi, jos ei tule kultaa lisää holveihin. Toki rahan arvo kultaan nähden voi laskea, jolloin rahaa olisi mahdollista laittaa lisää kiertoon. Jos valtiolla olisi oma raha, se pystyisi erittäin helposti säädellä sitä, kuinka suuriksi yritykset maassana kasvaa. Miksi muuten pitäisi luoda lisää rahaa järjestelmään? Puhutko väestönkasvusta?

Riippuisi paljon siitä, millä mentaliteetillä lähdettäisiin sellaista rahajärjestelmää ajamaan eteenpäin. Halutaanko, että olemassa olevien yrityksien etu menee kansan edun edelle, vai kenties rajoitettaisiin yrityksien toimintaa, jos tutkitaan sen ajavan vain kansallista etua? Jos olisi oma raha ja halutaan alistaa olemassa olevat yritykset valtion alle, enää ei tarvitsisi niiden tehdä voittoa. Eli käytännössä jokainen olisi valtiolle töissä. Eikö valtion velvollisuus olisi ajatella ja toimia sen mukaan, mikä on kansan hyvinvoinnille parasta eikä maassan toimivien yritysten? Ainakin rajoittamalla yrityksien kasvua ja säätelemällä niiden vapauksia ja verotusta reippaalla kädellä, voi yrityksien toimintaa ohjata siten, miten yhteiseksi hyväksi nähtäisiin. Meidän poliittinen koneisto menisi tuolloin kyllä uusiksi.

Jos säädettäisiin kaikkien Suomessa toimivien yrityksien olevan pakko pitää tiliään Suomen keskuspankissa, ei raha ainakaan häviäisi mihinkään. Rahan voisi myös pitää täysin sähköisenä; bitteinä kovalevyllä. Jos valtio pystyy hallitsemaan reippaalla kädellä yrityksien verotusta, voisi se erittäin hyvin säädellä kierrossa olevan rahan määrää ilman, että sitä tarvitsisi erikseen lisätä. Mitään ei voida lähteä kuitenkaan muuttamaan, niin kauan kun haluamme olla osana tätä kapitalistista maailmaa, mikä ajaa vain tiettyjen eturyhmien ja luokkien etua.

Voin kuvitella, että kuulostaa ”tyrannimaiselta” ajatukselta, mutta jos tieteellisin tutkimukset tultaisiin siihen tulokseen, että tämä olisi paras ratkaisu ajaakseen kansan tasapuolista hyvinvointia, vaikka yritykset ja heidän omistajansa siitä kärsisivät, näin pitäisi toimia.

Kannattaa muuten lukaista tuo edellisen kommentin vastaus. Siinä tuon esille, miten meidän nykyinen rahajärjestelmä toimii ja luo rahaa. Siinä tulee esille järjestelmän epäkohdat myös. Mielestäni ne ovat suuria ja tunteita herättäviä vikoja, mutta ei kaikkien mielestä :D

Käyttäjän Juutikka kuva
Jouni Juutikka

Niin. Aluksi pitäisi olla selvillä mihin pyritään? Pyritäänkö ihmiskunnan kehitykseen vai jatketaanko tätä markkinatalous peliä?
Samaa mieltä tieteen valjastamisesta kehityksen "luojaksi"
Nykyinen rahajärjestelmä on vain suggestio johon olemme tottuneet ja jota moni ei edes ymmärrä saati kyseenalaistaa.
Niin kauan kun meillä on tällainen rahajärjestelmä markkinataloudessa niin ihminen pyrkii saamaan tuotteestaan/palvelustaa enemmän kuin itse on siihen panostanut. Sehän on koko markkinatalouspelin idea!

Käyttäjän jarirobson kuva
Jari Robson

Jep, tämän vuoksi olisi tärkeää saada ihmisiä sinne kansanedustajien pariin puhumaan näistä. Tärkeintä on kuitenkin alkuu tiedon levittäminen, että huomataan olemassa olevat viat. Voisin väittää, että suurin osa kansanedustajista eivät tiedosta sitä, miten auttamattomasti koko tuo rahajärjestelmä pitää meitä otteessaan ja tasaisesti rappioittaa ja hajoittaa maatamme.

Onneksi Suomessa meillä on asiat paljon paremmi verrattuina muihin maihin, joten meillä on ainakin aikaa reagoida. Tärkeintä on, että kun ragoidaan jollakin tavalla, että esim. erotessamme eurosta, niin lähdettäisiin siitä johonkin järkevämpään suuntaan. Ennen tuommoista juurikin pitäisi olla ihmisiä puhumassa näistä ja kirjoittelemassa blogeihin ja eri lehtien mielipidepalstoille, jotta laajamittaisemmin ymmärrettäisiin järjestelmän viat, jotka meidät ylipäätänsä ajoi meidät siihen tilanteesee. Parasta olisi, että joku kansanedustaja puhuisi näistä äänekkäästi. Se olisi keino tavoittaa ne massat, joiden tiedon saanti on vain valtamediasta saatua.

Itte en halua tätä peliä pelata, enkä tuoda mahdollisia lapsiani tällaiseen maailmaan. Pakkohan toi peli on pakattava takaisin laatikkoon ja hyllylle vaan pölyttymään. Olisikin viimein aika herätä jo todellisuuteen.

Toimituksen poiminnat